Gazelle - Studio
Genelec MonitorGazelle Icongenelec
Hier kommt der Ton ins Mikrofon!
Neumann U87 Mikrofon
- Audio-Aufnahmen -
- Mixing -
- Mastering -
Kontaktmöglichkeiten:
Tel. & Fax: 082 84/ 773
Mobil: 0173/ 350 544 2

Gazelle Icon